7 MIDI-spelers: ontdek de beste tools voor MIDI-weergave (2024)

Christelijke Calica 5 juli 2023 Video afspelen

MIDI wordt vaak gebruikt voor het afspelen, opnemen van muziek en bewerken. Het werd een essentieel onderdeel van de muziekindustrie, waardoor muzikanten en producers onderweg muziek kunnen maken en bewerken. Helaas zijn MIDI-bestanden niet compatibel met sommige mediaspelers. Om MIDI-bestanden af te spelen, moet je overwegen een tool te kiezen om het af te spelen, wat dit bericht zal bieden. Dit artikel zal presenteren MIDI-spelers u kunt toegang krijgen met verschillende apparaten. Laten we er meteen in duiken!

7 MIDI-spelers: ontdek de beste tools voor MIDI-weergave (1)

PAGINA INHOUD

  • Deel 1. Wat is MIDI
  • Deel 2. Top 7 MIDI-spelers
  • Deel 3. Vergelijkingstabel van MIDI-spelers
  • Deel 4. Bonus: Beste audio- en videospeler
  • Deel 5. Veelgestelde vragen over MIDI Player

Deel 1. Wat is MIDI

MIDI staat voor Musical Instrument Digital Interface. Een protocol en standaard zorgen ervoor dat elektronische muziekinstrumenten, desktops en andere apparaten kunnen communiceren en synchroniseren. MIDI is geen audioformaat, maar eerder een manier om muziekgegevens te verzenden, zoals besturingsparameters, noten en uitvoeringsinstructies.

MIDI wordt veel gebruikt bij muziekproductie om muzikale partijen te arrangeren en te sequensen. Het stelt componisten, muzikanten en producenten in staat om MIDI-gegevens te creëren en te bewerken om geluiden van virtuele instrumenten of externe hardwaresynthesizers te triggeren. Het maakt gebruik van geluidsontwerp om modulaties en parameters van synthesizers en virtuele instrumenten te regelen. Het maakt real-time manipulatie en automatisering van geluidsparameters mogelijk.

Deel 2. Top 7 MIDI-spelers

1. Windows Mediaspelers

7 MIDI-spelers: ontdek de beste tools voor MIDI-weergave (2)

Windows Media Players is een ingebouwde mediaspeler voor Windows-besturingssystemen en een Windows MIDI-speler. Het ondersteunt gangbare en populaire bestandsindelingen zoals MIDI, AAC, MP3, FLAC en meer. Met dit gebruiksvriendelijke programma kunt u MIDI-bestanden vloeiend afspelen en converteren naar andere audiobestandsindelingen. Het verzendt echter regelmatig berichten over geluidskaartfouten tijdens het afspelen van MIDI. Daarnaast moeten gebruikers een MIDI-stuurprogramma installeren of MIDI Maker correct instellen om de MIDI-bestanden probleemloos af te spelen.

2. VLC Media Player

7 MIDI-spelers: ontdek de beste tools voor MIDI-weergave (3)

Misschien heb je al eerder over deze speler gehoord; het is de meest gebruikte Windows 10 MIDI-speler, vooral op eerdere Windows-versies zoals Windows 7. Het is een krachtige, gebruiksvriendelijke platformonafhankelijke mediaspeler die toegankelijk is op Linux, Mac, Windows en mobiele apparaten. Deze mediaspeler heeft het vertrouwen van verschillende gebruikers gewonnen omdat hij niet alleen audio en video kan afspelen. Het kan inhoud streamen, bestanden converteren en functioneren als een MIDI-speler. Bovendien kunt u het tempo van MIDI-bestanden aanpassen aan uw voorkeur.

3. 5K-speler

7 MIDI-spelers: ontdek de beste tools voor MIDI-weergave (4)

Als je de voorkeur geeft aan een gratis MIDI-speler, is 5k Player het juiste programma voor jou, beschikbaar op Mac en Windows. Met dit programma kun je MIDI-bestanden afspelen, aanpassen en optimaliseren. Hiermee kunt u MIDI-bestanden soepel afspelen en ze in willekeurige volgorde afspelen of cyclisch afspelen. Bovendien ondersteunt het andere audioformaten, zoals MP3, FLAC, OGG en meer.

4. Zoete MIDI-speler

7 MIDI-spelers: ontdek de beste tools voor MIDI-weergave (5)

Als je de voorkeur geeft aan een veelzijdige tool voor beginnende en ervaren gebruikers, kun je vertrouwen op Sweet MIDI Player. Deze applicatie is exclusief ontworpen om MIDI-bestanden op iOS-apparaten af te spelen en te bewerken. Er wordt beweerd dat het een krachtige tool is voor muziekliefhebbers, omdat het verschillende audiobestandsindelingen bevat, zoals MIDI, MP3, WAV en meer. Het kan de toonhoogte, het tempo en het volume van de MIDI-bestanden laden, afspelen, pauzeren en wijzigen op basis van uw behoeften. Daarnaast kan het meerdere MIDI-bestanden in één bestand mixen en de pan, het volume en de effecten van elke track in een nieuwe track veranderen. Bovendien heeft het een opnamefunctie waarmee je je MIDI-performance of live instrumenten kunt opnemen.

5. SoundFont MIDI-speler

7 MIDI-spelers: ontdek de beste tools voor MIDI-weergave (6)

SoundFont MIDI Player, ontwikkeld door FalcoSoft, is een gratis online MIDI-speler waarmee u MIDI-bestanden met geluid van hoge kwaliteit kunt afspelen. Het maakt gebruik van SoundFont-technologie, waardoor een realistische en gedetailleerde geluidsweergave mogelijk is met behulp van echte instrumentvoorbeelden. Deze tool kan MIDI-bestanden van verschillende bronnen afspelen, waaronder URL's, cd-tracks en lokale bestanden. Hiermee kunt u uw MIDI-weergave opnemen en exporteren in verschillende audioformaten, zoals MP3, OGG en WAV. Bovendien biedt het tal van afspeelopties, zoals tempo-aanpassing, volumeregeling, looping en meer.

6. MIDIPlayerX

7 MIDI-spelers: ontdek de beste tools voor MIDI-weergave (7)

MIDIPlayerX is een eenvoudige en lichtgewicht MIDI-speler die gemakkelijk te gebruiken is. Hoewel het specifiek is ontworpen voor standaard MIDI-bestanden, ondersteunt dit programma vele bestandsindelingen. Het kan elk MIDI-bestand afspelen naar uw keuze van beschikbare MIDI-uitgangen, software of hardware of de ingebouwde GM-compatibele virtuele synth.

7. Ultralichte MIDI-speler

7 MIDI-spelers: ontdek de beste tools voor MIDI-weergave (8)

Als je op zoek bent naar een MIDI-speler op Mac, kun je rekenen op Ultralight MIDI-speler. Het is een unieke audiospeler die CPU-intensieve decoderingsalgoritmen gebruikt om audiobestanden af te spelen. Het is een eenvoudig en lichtgewicht algoritme dat minimale systeembronnen vereist. Deze MIDI-speler kan ook werken op low-end systemen, zoals oudere computers met beperkte verwerkingskracht. Daarnaast kunt u hiermee een lijst met MIFI-bestanden maken en ordenen voor continu afspelen.

Deel 3. Vergelijkingstabel van MIDI-spelers

In dit gedeelte vindt u een vergelijkingstabel van de bovengenoemde MIDI-spelers, die u kan helpen bij het bepalen van hun overeenkomsten en verschillen. Bekijk zonder verdere discussie de tafel.

bruikbaarheid Ondersteunde platforms Gebruikersomgeving Extra functies
Windows Media Speler Is goed ramen Eenvoudig en intuïtief Beperkte MIDI-functionaliteit
VLC Media Speler Uitstekend Linux, Mac, Windows Intuïtief Compatibiliteit met breed formaat
Zoete MIDI-speler Uitstekend Online Intuïtief Tempo- en toonhoogteregeling
SoundFont MIDI-speler Uitstekend ramen Eenvoudig SoundFont-ondersteuning
MIDIPlayerX Uitstekend ramen Strak en modern Geavanceerde MIDI-bewerking
Ultralichte MIDI-speler Is goed Mac, Windows Minimalistisch Laag gebruik van systeembronnen
5K-speler Uitstekend Mac, Windows Functierijk Hoogwaardige audio-uitvoer

Deel 4. Bonus: Beste audio- en videospeler

7 MIDI-spelers: ontdek de beste tools voor MIDI-weergave (9)

Als u bijvoorbeeld op zoek bent naar de beste audio- en videospeler, kunt u erop vertrouwen Vidmore Video Converter. Dit programma werkt als een converter doordrenkt met tal van ingebouwde functies, waaronder een videospeler uit de toolbox-sectie. De videospeler ondersteunt meerdere audio- en videobestanden, dus u hoeft zich geen zorgen te maken of de speler uw multimediabestanden kan bevatten. Het biedt afspeelopties waarbij u het bestand dat u afspeelt afspeelt, pauzeert, terugspoelt of vooruitspoelt.

Gratis download voor ramen Gratis download voor macOS

U kunt de snelheid aanpassen en deze langzamer of sneller maken op basis van uw voorkeur. Kies tussen 1,25X, 1,5X en 2X om het langzamer te maken. Kies tussen 0,75×, 0,5×, 0,25× en 0,125× als je het sneller wilt maken. Bovendien kunt u tijdens het afspelen van de video een momentopname maken, die wordt opgeslagen in uw lokale map. Als u een betere kijkervaring wilt, klikt u op de knop Maximaliseren om de videospeler in volledige schermmodus te zetten. Vidmore Video Converter biedt inderdaad basis- en geavanceerde functionaliteiten voor een bevredigende kijkervaring.

VERDERE LEZING

  • Top 4 QuickTime Player-alternatieven voor Mac en Windows 10/8/7
  • PotPlayer-recensie: alles wat u moet weten [bijgewerkt 2023]

Deel 5. Veelgestelde vragen over MIDI Player

Verwerkt MIDI zowel audio als data?

MIDI-informatie kan worden geleverd als zowel audio als data. Het kan ook het patch- of programmanummer van elk met MIDI uitgerust apparaat besturen.

Waarom is MIDI essentieel?

Het grootste voordeel van MIDI is dat het je helpt om uitvoeringen noot voor noot te bewerken en de articulatie aan te passen. Het helpt je ook om de geluiden die ze spelen te veranderen of zelfs te vervangen. Het is essentieel omdat het je hele muziekproductieworkflow bestuurt.

Hoeveel toetsen moet een MIDI hebben?

De meest populaire maat voor MIDI-controllers is 49 toetsen. Hij is groot genoeg om met twee handen te spelen, maar niet te groot om op een studiobureau te passen.

Is MIDI een digitaal signaal?

MIDI neemt geen digitale geluidsgolven of analoog op. Het codeert toetsenbordfuncties die het begin, de lengte, de toonhoogte, het volume en de muzikale kenmerken van de noot bevatten.

Gebruikt iemand nog MIDI?

Mensen gebruiken MIDI voor allerlei dingen, maar het wordt meestal gebruikt voor het activeren van virtuele software-instrumenten in een digitaal audiowerkstation.

Gevolgtrekking

Dit bericht geïntroduceerd MIDI-spelers online, op Mac, Windows en meer. Ze kunnen allemaal MIBI-bestanden afspelen, maar verschillen in gebruiksgemak en extra functies. Als u bijvoorbeeld op zoek bent naar een speler die multimediabestanden kan afspelen, reken dan op Vidmore Video Converter. Het biedt basis- en geavanceerde functionaliteiten waarvan u kunt genieten!

7 MIDI-spelers: ontdek de beste tools voor MIDI-weergave (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rueben Jacobs

Last Updated:

Views: 5975

Rating: 4.7 / 5 (77 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rueben Jacobs

Birthday: 1999-03-14

Address: 951 Caterina Walk, Schambergerside, CA 67667-0896

Phone: +6881806848632

Job: Internal Education Planner

Hobby: Candle making, Cabaret, Poi, Gambling, Rock climbing, Wood carving, Computer programming

Introduction: My name is Rueben Jacobs, I am a cooperative, beautiful, kind, comfortable, glamorous, open, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.